Wyniki części pisemnej – KOOF w Warszawie i Siedlcach

Wyniki części pisemnej eliminacji okręgowych dla Warszawy i Siedlec
Lista osób zakwalifikowanych do części ustnej eliminacji okręgowych: (poniżej)
Harmonogram eliminacji ustnych: (poniżej)
Szczegółowe punktacje zostaną wprowadzone do systemu i opublikowane dopiero po zakończeniu eliminacji ustnych. Na obecnym etapie eliminacji wgląd w arkusze oceny etapu pisemnego oraz informację o otrzymanej punktacji mogą uzyskać jedynie osoby niezakwalifikowane do części ustnej. W celu otrzymania informacji o liczbie zdobytych punktów należy skontaktować się mailowo z komitetem okręgowym. Wgląd w arkusz oceny pracy możliwy będzie podczas dyżuru sekretarz KOOF w dn. 31.01.2024 w godz. 16:45-18:15 w pok. 305 na Wydziale Filozofii UW.