Termin etapu szkolnego XXXVI OF

Szanowni Państwo,

termin złożenia prac szkolnych został decyzją Prezydium KGOF wydłużony do 15 listopada br. 

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi powodów zmiany terminarza OF, poniżej zamieszczamy wyjaśnienia:

Terminarz XXXVI Olimpiady Filozoficznej uległ modyfikacji w stosunku do lat poprzednich w związku z pismem  Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 28 marca 2023 r. (WAG.071.1.1. 2023) dotyczącym terminarza zawodów olimpiad przedmiotowych w roku szkolnym 2023/2024. W bieżącym roku szkolnym egzamin maturalny    rozpoczyna się 6 maja 2024 r. (poniedziałek 6 maja 2024 r. jest pierwszym dniem powszednim przypadającym po 3 maja 2024 r.) zatem zdający, którzy będą chcieli skorzystać z uprawnienia określonego w art. 44zzh ust. 5 ustawy  z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, mogą złożyć stosowny wniosek najpóźniej 22 kwietnia 2024 r. Dokumenty o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty powinny zostać wydane zdającym odpowiednio wcześniej – do 15 kwietnia 2014 r.

W związku z tak określonymi warunkami, termin zawodów centralnych określony został na 6. kwietnia 2024 r. Przesunięciu uległy także pozostałe terminy. 13 stycznia 2024 odbywają się zawody okręgowe, w związku z czym, skrócony został również termin składania prac etapu szkolnego.