Przebieg i organizacja finału XXXIV OF

Szanowni Państwo,

w najbliższą sobotę (23.04) odbywa się finał XXXIV OF. Poniżej znajdą Państwo podstawowe informacje dotyczące organizacji i przebiegu zawodów.

Informacje organizacyjne

W piątek (22.04) otrzymają Państwo link do spotkania egzaminacyjnego oraz rozpiskę godzinową rozpoczęcia egzaminu dla każdego uczestnika.

Egzamin w założeniu ma być nagrywany, niemniej wymagana jest Państwa zgoda (ustna). W razie braku wyrażonej zgody egzamin nie będzie nagrywany.

Zawody będą odbywały się na różnych platformach.

Poza linkiem do spotkania otrzymają Państwo również link do pliku z rozpiską godzinową wejść na egzamin. Plik ten będzie edytowany na bieżąco przez członków komisji egzaminacyjnej. Prosimy, aby Państwo sprawdzali godzinę wejścia na egzamin za pomocą tego narzędzia.

Przebieg egzaminu

Przewidujemy około 25 minut na każdy egzamin, przy czym czas ten może ulec zmianie ze względu na czynniki obiektywne.

Egzamin składa się z dwóch części.

Pierwsza część obejmuje obronę pracy etapu szkolnego. Powinni Państwo przedstawić tezę oraz argumentację zawartą w pracy w ciągu 5-6 minut. Komisja może Państwu wypowiedź przerwać w razie potrzeby dookreślenia niektórych kwestii, lub w razie uzyskania potrzebnych do oceny informacji.

Następnie komisja powinna zadać uczestnikowi pytania do przedstawionej wypowiedzi.

Druga część egzaminu obejmuje analizę tekstu. Zostanie Państwu wyświetlony tekst do analizy. Mają Państwo prawo nie tylko do zapoznania się z nim, ale również do przygotowania odpowiedzi. Przygotowania nie powinny przekraczać granicy 5 minut. Mogą Państwo robić notatki na czystej karcie papieru.

Kryteria oceny egzaminu są następujące (łącznie uzyskać można 100 pkt):

Obrona pracy etapu szkolnego (0-60 pkt):

a) Przedstawienie zasadniczej tezy pracy (0-5 pkt)

b) Przedstawienie argumentów na jej uzasadnienie wraz z odwołaniem się do literatury źródłowej (0-15 pkt)

c) Zlokalizowanie własnego stanowiska w obrębie dyskusji związanej z daną problematyką (0-15 pkt) 

d) Obrona własnego stanowiska wobec pytań komisji (0-25 pkt)

Analiza tekstu (0-40):

a) Rozpoznanie i wskazanie głównego zagadnienia problemowego, zawartego w tekście (0-6 pkt)

b) Rozpoznanie i wskazanie występujących w nim pojęć filozoficznych (0-6 pkt)

c) powiązanie tez zawartych w analizowanym tekście (0-8 pkt)

d) Odniesienie (porównawcze) zagadnień poruszanych w tekście do innych koncepcji i problemów filozoficznych (0-10 pkt)

e) Wykorzystanie tez zawartych w tekście do rozpoznania i analizy współczesnych problemów (0-10 pkt)