Uwagi dotyczące zawodów okręgowych – eseje

Szanowni Państwo,

część pierwsza zawodów okręgowych, a więc pisanie esejów odbędzie się w dniu 13.02 br. (sobota). Zawody rozpoczną się o godzinie 9:00, przy czym ze względu na konieczność weryfikacji Państwa tożsamości prosimy o to, aby Państwo pojawili się na co najmniej 30 minut przed momentem rozpoczęcia egzaminu (w przypadku okręgu warszawskiego należy pojawić się o 8:15). Powinni mieć Państwo przygotowane dokumenty potwierdzające tożsamość.

Zawody w większości odbędą się w trybie zdalnym. Jednak w następujących okręgach odbędą się w trybie stacjonarnym: Bielsko-Biała, Opole, Radom, Rzeszów, Skierniewice.

Pozostali Państwo powinni otrzymać od KOOF linki (najpóźniej w dniu jutrzejszym) do spotkań, na które trzeba się zalogować.

Tematy esejów zostaną Państwu przedstawione na egzaminie. Zostaną także opublikowane na niniejszej stronie o godz. 9:00.

Na napisanie eseju mają Państwo 150 minut. Po tym czasie (plus 10 minut), ci z Państwa, którzy piszą w trybie zdalnym, powinni wysłać esej na adres mailowy właściwego komitetu okręgowego. Prosimy, aby wysłali Państwo esej w dwóch wersjach, tj. plik PDF oraz plik tekstowy. Powinni Państwo również przesłać skan lub zdjęcie oświadczenia autora/ki pracy (tutaj).  

Szczegółowe informacje dotyczące platformy i jej obsługi zostaną Państwu dostarczone przez właściwe komitety okręgowe.

Powodzenia!