Kryteria oceny obowiązujące na zawodach okręgowych XXXIII OF

Szanowni Państwo,
przypominamy, że eseje II etapu OF będą oceniane zgodnie z kryteriami, które znaleźć można na stronie: https://ptfilozofia.pl/materialy-edukacyjne/ (skrócony opis deskryptorów).
 
Z kolei część ustna będzie oceniana według następujących kryteriów:
Pytania za 20 pkt:
a) merytoryczna poprawność wypowiedzi (12 pkt)
b) umiejętność posługiwania się terminologią filozoficzną (6 pkt)
c) forma wypowiedzi (2 pkt)
 
Pytanie za 10 pkt:
a) merytoryczna poprawność wypowiedzi (8 pkt)
b) forma wypowiedzi (2 pkt)
 
Pytań za 20 pkt będzie dwa i będą one obejmowały zagadnienia zawarte w trzech pierwszych blokach tematycznych, zawartych w Programie XXXIII OF. Pytanie za 10 pkt będzie obejmowało zagadnienia zawarte w czwartym bloku tematycznym.