Egzamin w dodatkowy terminie KOOF w Warszawie

Zawody etapu okręgowego OF w dodatkowym terminie odbędą się 23.02.2019. W okręgu warszawskim egzamin odbędzie się w sali 205 (2 piętro) w budynku „Stary BUW” na terenie Kampusu Głównego UW  przy ulicy Krakowskie Przedmieście 26/28.

Mapka z zaznaczonym miejscem egzaminu do pobrania tutaj.

Prosimy wszystkich uczestników Olimpiady Filozoficznej, żeby zebrali się przed salą egzaminacyjną o godzinie 08.45 (Początek egzaminu o godzinie 09.00).  Prosimy o wzięcie dokumentu tożsamości (dowód osobisty, legitymacja szkolna). Przypominamy, że warunkiem dopuszczenia do egzaminu w dodatkowym terminie jest wcześniejsze skierowanie wniosku do Komitetu Głównego OF wraz z uzasadnieniem oraz pozytywne rozpatrzenie wniosku przez KGOF. Do zobaczenia!

KOOF w Warszawie