Zaproszenie na seminarium metodyczne

Komitet Główny Olimpiady Filozoficznej serdecznie zaprasza nauczycieli uczącyclogoolimpiadyh filozofii i etyki oraz członków Komitetów Okręgowych OF do wzięcia udziału w seminarium metodycznym, które odbędzie się w dniu 26.09 br. (sobota) w Warszawie.

Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.