Zgłoszenia

Zapraszamy do udziału w XXXI Olimpiadzie Filozoficznej.

Kto może wziąć udział w Olimpiadzie Filozoficznej?

Adresatami Olimpiady Filozoficznej są zainteresowani filozofią uczniowie polskich szkół ponadgimnazjalnych: liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, uzupełniających liceów ogólnokształcących i techników uzupełniających oraz ponadpodstawowych szkół średnich, ogólnokształcących i zawodowych, dających możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości.

Na zasadach określonych w punkcie 3.2 Regulaminu OF uczestnikami Olimpiady Filozoficznej, mogą być również inni uczniowie wykazujący zainteresowanie, wiedzę i uzdolnienia wykraczające poza program właściwej dla siebie szkoły i pokrywające się z wymaganiami Olimpiady Filozoficznej.

Terminarz XXXI Olimpiady Filozoficznej:

30.11.2018 r. – termin składania prac etapu szkolnego
16.02.2019 r. – termin zawodów okręgowych
13.04.2019 r. – termin zawodów centralnych

Zgłoszenie udziału:

(aktualizacja wkrótce)