Oddziały Terenowe

<t


Polskie Towarzystwo Filozoficzne – Oddział w Białymstoku

Zarząd: Dr hab. Sławomir Marek Raube – przewodniczący

Dr hab. Jacek Feliks Breczko – wiceprzewodniczący
Mgr Jolanta Sawicka – sekretarz
Mgr Łukasz Adamski – skarbnik

Komisja Rewizyjna: Dr Bartosz Kuźniar – przewodniczący
Dr Tomasz Olchanowski – członek
Mgr Maciej Roszkowski – członek
adres: Katedra Filozofii i Etyki
Uniwersytet w Białymstoku
Plac Uniwersytecki 1
15-450 Białystok

Polskie Towarzystwo Filozoficzne – Oddział w Bydgoszczy

adres: Instytut Kulturoznawstwa i Filozofii
Wyższa Szkoła Gospodarki
ul. Garbary 2
85-225 Bydgoszcz

Polskie Towarzystwo Filozoficzne – Oddział w Cieszynie

Zarząd: Dr hab. Marek Rembierz – przewodniczący
Dr hab. Krzysztof Śleziński- wiceprzewodniczący
Dr Lucjan Wroński – skarbnik
adres: Zakład Filozofii
ul. Bielska 62
43-300 Cieszyn

Polskie Towarzystwo Filozoficzne – Oddział w Częstochowie

Zarząd: Dr Adam Olech – przewodniczący
Dr Dariusz Oziębłowski-sekretarz
Dr Henryk Popowski -skarbnik
Komisja Rewizyjna: Dr Marek Perek – przewodniczący
Dr Andrzej Tarnopolski – członek
Dr Maciej Woźniczka – członek
adres: Zakład Filozofii Akademii im. Jana Długosza
ul. Waszyngtona 4/8 pok. 39
42-200 Częstochowa
telefon: (0-34) 378-42-09
strona www: www.zfi.ajd.czest.pl

Polskie Towarzystwo Filozoficzne – Oddział w Gdańsku

Zarząd: Prof. Romuald Piekarski – przewodniczący
Mgr Maria Łojek-Kurzętkowska – sekretarz
Dr Jacek Halasz – skarbnik
Mgr Krystyna Bembennek – członek
Dr Lech Grudziński – członek

Doc. dr Marian Pyrz – członek
Dr Michał Woroniecki – członek
Dr Wojciech Zieliński – członek
adres: Instytut Filozofii Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Bażyńskiego 4
80-952 Gdańsk
telefon: (0-58) 301-22-08

Polskie Towarzystwo Filozoficzne – Oddział w Kaliszu

Zarząd: prof. ndzw. dr hab. Hubert T. Mikołajczyk
dr Grzegorz Matuszczak
ks dr hab. Jan Grzeszczak
dr Anna Ziółkowksa
Komisja Rewizyjna: ks dr Andrzej Latoń
dr Maciej Michalski
mgr Jarosław Ambroziak
adres: I L.O. im A. Asnyka
ul. Grodzka 1
62-800 Kalisz
telefon:

Polskie Towarzystwo Filozoficzne – Oddział w Kielcach

Zarząd: Dr Wojciech Rechlewicz – przewodniczący
Prof. dr hab. Lucyna Wiśniewska-Rutkowska – wiceprzewodnicząca
Dr Joanna Sośnicka– skarbnik
Dr Monika Kardaczyńska -członek zarządu
Komisja Rewizyjna: Prof. dr hab. Stanisław R. Bryl-przewodniczący
Dr Ireneusz Bober – członek
Dr Małgorzata Wasilewska – członek
adres: ul. Świętokrzyska 21B pok. 18
25-406 Kielce
telefon: ( 0-41) 349-65-45,
(0-41) 349-65-61

Polskie Towarzystwo Filozoficzne – Oddział w Katowicach

Zarząd: Prof. dr hab. Józef Bańka – przewodniczący
Dr Maria Niemczuk – sekretarz
Dr Elżbieta Struzik – skarbnik
Prof. dr hab. Andrzej Kiepas – członek
adres: Instytut Filozofii Uniwersytetu Śląskiego
ul. Bankowa 11
40-007 Katowice
telefon: (0-32) 258-04-13

Polskie Towarzystwo Filozoficzne – Oddział w Krakowie

Zarząd: Prof. dr hab. Justyna Miklaszewska – przewodnicząca
Prof. dr hab. Janusz Majcherek – wiceprzewodniczący
Dr Filip Kobiela – skarbnik
Dr Zbigniew Zalewski – sekretarz
Prof. dr hab. Janina Filek – członek
Komisja Rewizyjna: Dr Anna Małecka – przewodnicząca
Dr Paweł Wójs – członek
Dr Katarzyna Barska – członek
adres: Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Grodzka 52, pok. 92
31-044 Kraków
telefon: (0-12) 244 29 16(0-12) 663 18 01 – Prof. dr hab. Justyna Miklaszewska; środy w godz. 12:30 – 14:00
strona www: http://www.krakow.ptfilozofia.pl/

Polskie Towarzystwo Filozoficzne – Oddział w Lublinie

Zarząd: Prof. dr hab. Jadwiga Mizińska – przewodnicząca
Dr Zbigniew Wróblewski- sekretarz
Dr hab. Andrzej Łukasik- skarbnik
Prof. Stefan Symotiuk
Dr Zofia Majewska
Komisja Rewizyjna: Prof. dr hab. Marek Hetmański
Mariola Kuszyk-Bytniewska
Dr Andrzej Kapusta
adres: Wydział Filozofii i Socjologii UMCS
pl. M.C. Skłodowskiej 4
420-031 Lublin
telefon: (0-81) 537-51-93

Polskie Towarzystwo Filozoficzne – Oddział w Łodzi

Zarząd: Prof. dr hab Ryszard Kleszcz-przewodniczący
Prof. dr hab. Andrzej Indrzejczak -wiceprzewodniczący
Dr Maria Wałęska-Siempińska -sekretarz
Dr Artur Banaszkiewicz – skarbnik
Prof. zw.dr hab. Adam Nowaczyk – członek zarządu
Komisja Rewizyjna: Prof. dr hab. Sławoj Olczyk- przewodniczący
Prof. dr hab. Justyna Kurczak – członek
Dr Marek Gensler – członek
adres: Instytut Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Kopcińskiego 16/18
90-232 Łódź
telefon: ( 0-42) 635-61-33

Polskie Towarzystwo Filozoficzne – Oddział w Olsztynie

Zarząd: Prof. dr hab. Zbigniew Hull-przewodniczący
Dr Andrzej Kucner – sekretarz
dr Danuta Radziszewska -skarbnik
Komisja Rewizyjna: Dr Dariusz Barbaszyński – przewodniczący
Mgr Zofia Migus-Bębnowicz
Mgr Jacek Sobota
adres: Studium Nauk Społecznych
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
ul. Obitza 2
10-725 Olsztyn
telefon: (089) 523-34-89

Polskie Towarzystwo Filozoficzne – Oddział w Opolu

Zarząd: Dr Grzegorz Francuz- przewodniczący e-mail franc@uni.opole.pl
Prof. dr hab. Urszula Wybraniec- Skardowska
Mgr Marcin Pietrzak -sekretarz
Prof. Tadeusz Olewicz- skarbnik
Komisja Rewizyjna: Prof. Krzysztof Rotter – przewodniczący
Dr Stanisław Kijaczko- członek
Mgr Jacek Waldmajer – członek
adres: Instytut Filozofii Uniwersytet Opolski
ul. Katowicka 89
45-061 Opole
telefon: (0-77) 452-74-90

Polskie Towarzystwo Filozoficzne – Oddział w Poznaniu

Zarząd: prof. Krzysztof Brzechczyn – przewodniczący
dr Mikołaj Domaradzki – sekretarz
dr Tomasz Rzepiński – skarbnik
dr Artur Jocz – członek Zarządu (odpowiedzialny za Olimpiadę Filozoficzną)
Komisja Rewizyjna: dr Piotr Dawidziak
prof. Barbara Kotowa
prof. Barbara Pogonowska
adres: Instytut Filozofii UAM
ul. Szamarzewskiego 89C
6-568 Poznań
telefon: (0-64) 829-21-47

Polskie Towarzystwo Filozoficzne – Oddział w Radomiu

Zarząd: Dr Wiesław Chudoba –przewodniczący
Mgr Elżbieta Górecka – sekretarz
Mgr Łukasz Molenda – skarbnik
Komisja rewizyjna: Dr Barbara Muszyńska
Dr Joanna Pieregończuk-Kowalska
Mgr Beata Szylko
adres: Zakład Filozofii i Socjologii pok. 302
Politechnika Radomska
Ul. Chrobrego 31
26-600 Radom
telefon: (0-48)  381 03 74

Polskie Towarzystwo Filozoficzne – Oddział w Rzeszowie

Zarząd: Prof. dr hab. Stanisław Gałkowski- przewodniczący
Prof. dr hab. Aleksander Bobko- sekretarz
Dr Magdalena Żardecka-Nowak – skarbnik
Komisja Rewizyjna: Dr Marek Ruba – przewodniczący
Dr Krzysztof Michalski
Dr Paweł Przywara
adres: Instytut Filozofii U Rz
ul. Rejtana 16C
35-310 Rzeszów
telefon: (0-17) 862-56-28,
(0-17) 872-10-10

Polskie Towarzystwo Filozoficzne – Oddział w Siedlcach

Zarząd: Prof. dr hab.–Ryszard Rosa – przewodniczący
Dr Robert Tomasz Ptaszek – wiceprzewodniczący
Dr Mariusz Kubiak- sekretarz
Dr Cezary Kalita – skarbnik
Dr Izabela Aldona Trzpil – członek zarządu

One Comment

  1. Tadeusz Kaczorowski pisze:

    Brak adresów kontaktowych e-mail. Prośba o przysłanie