Dyżur sekretarza KOOF w Warszawie

Jarosław Jarszak

Poniedziałki, godz. 16:00 – 16:45

Pałac Staszica, pokój 160, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa

Uwaga:

 W dniu 30 listopada 2016 roku (w środę) organizuję dyżur specjalny, w celu przyjmowania prac pisemnych przeznaczonych do etapu szkolnego. Dyżur odbędzie się w godzinach 16.00 – 17.30

Udzielam konsultacji z zakresu historii filozofii.

Prace pisemne są również przyjmowane w biurze Olimpiady Filozoficznej 30 listopada od godz. 10:40 (Pałac Staszica, pokój 160, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa)

 

Finał Olimpiady Filozoficznej

HARMONOGRAM

ELIMINACJI CENTRALNYCH XXVIII OLIMPIADY FILOZOFICZNEJ

W DNIU 16 KWIETNIA 2016 r.

Warszawa, ul. Nowy Świat 72, pok.160, tel. (22 ) 6572759

Data

Godzina

Wyszczególnienie

15 kwietnia br.

(piątek)

12:00 – 19:00

12:00 – 18:00

Przyjazd uczestników do hotelu „ARAMIS”, ul. Mangalii 3, 02-158 Warszawa, tel. (22) 841-10-43.

Kolacja we własnym zakresie.

Rozliczenie delegacji w Biurze OF, odbiór talonów na śniadanie i obiad na 16 kwietnia br.

16 kwietnia br.

(sobota)

8:00 – 9:00

8:45

9:00 – 15:00

13:00-14:30

15:00-15:30

15:30 – 16:00

15:30 – 16:00

Około 17:30 – 18:00

Około 16:00

Śniadanie dla uczestników olimpiady w Restauracji Gama-Bis (ul. Nowy Świat 72, III piętro, Pałac Staszica, gmach Polskiej Akademii Nauk).

Zebranie organizacyjne Jury

Egzamin ustny w wyznaczonych komisjach (szczegółowa informacja zostanie wywieszona w gablocie przy biurze OF).

Obiad dla uczestników olimpiady w Restauracji Gama-Bis (ul. Nowy Świat 72, III piętro, Pałac Staszica, gmach Polskiej Akademii Nauk).

Obiad dla Jury

Zebranie Komitetu Głównego i Jury celem omówienia wyników.

Zebranie KGOF z nauczycielami i opiekunami uczniów.

w Sali nr 164 ( Pałac Staszica, gmach Polskiej Akademii Nauk).

Ogłoszenie wyników eliminacji centralnych OF (hol w Pałacu Staszica).

Eliminacje do Międzynarodowej OF ( sala nr 242 w Pałacu Staszica,

UWAGA

Adres Biura KG OF – Warszawa, ul. Nowy Świat 72, pok. 160 (I piętro), Pałac Staszica, tel. (22) 657-27-59.

Adres hotelu „ARAMIS”, ul. Mangalii 3, 02-158 Warszawa, tel. (22) 841-10-43.

1 3 4 5 6 7 8