Zaproszenie na seminarium metodyczne

Czy można i czy warto w nowoczesny sposób nauczać filozofii?

Cykliczne seminarium metodyczne organizowane przez Komitet Główny Olimpiady Filozoficzne w dniu 7.10.2017 r. (sobota) w Warszawie (Pałac Staszica,ul. Nowy Świat 72, sala nr 268).

W tym roku tematem seminarium będzie problem nowoczesnego sposobu nauczania filozofii. Problem ten odnosi się zarówno do nowoczesnych metod dydaktyki filozofii, jak i uwzględnienia filozoficznych aspektów zagadnień i problemów charakteryzujących nowoczesne społeczeństwa. Podejmiemy zatem temat stosowania i wartości takich metod nauczania filozofii, jak tutoring, coatching czy mentoring oraz możliwości wykorzystania najnowszych technologii w procesie edukacyjnym.

W trakcie seminarium zaplanowane są wykłady, dyskusje i warsztaty poprowadzone przez prof. Barbarę Markiewicz, dr hab. Annę Malitowską, dr hab. Krzysztofa Ślezińskiego, dr Piotra Stankiewicza, dr Magdalenę Gawin i Jana Molinę.

W imieniu KG OF serdecznie zapraszamy członków komitetów okręgowych Olimpiady Filozoficznej, członków Polskiego Towarzystwa Filozoficznego oraz nauczycieli filozofii i etyki. Udział w seminarium jest bezpłatny i finansowany ze środków Komitetu Głównego Olimpiady Filozoficznej. Zgłoszenia należy kierować na adres olimpiad@ifispan.waw.pl do dnia 2.10.2017 r. Liczba miejsc ograniczona.

Program seminarium do pobrania tutaj.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania tutaj.

Uwaga:

KGOF finansuje udział, dojazd oraz obiad uczestników seminarium.

Środki przeznaczone na organizację seminarium metodycznego pochodzą z funduszy Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Tematy prac pisemnych etapu szkolnego XXX Olimpiady Filozoficznej

Zapraszamy do zapoznania się z tematami prac pisemnych etapu szkolnego XXX Olimpiady Filozoficznej i sugestiami bibliograficznymi. Tematy zostały opublikowane na stronie internetowej w zakładce „Program” oraz na ulotce XXX OF.

ULOTKA XXX OF z TEMATAMI i SUGESTIAMI BIBLIOGRAFICZNYMI (do pobrania tutaj)

Przypominamy, że termin składania prac etapu szkolnego upływa 30 listopada 2017 r.

 

 

Uroczyste zakończenie XXIX Olimpiady Filozoficznej i Konkursu Filozoficznego „W drodze ku mądrości”

Serdecznie zapraszamy na uroczyste zakończenie XXIX Olimpiady Filozoficznej oraz Konkursu FIlozoficznego „W drodze ku mądrości”, które odbędzie się 26 maja o godz. 11.00 w sali im. J. Brudzińskiego w Pałacu Kazimierzowskim na terenie Kampusu Głównego Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28). 

Program uroczystości do pobrania tutaj

Filozoficzne czasopismo internetowe „Machina myśli”

Zachęcamy do lektury filozoficznego magazynu internetowego „Machina myśli”

„Machina Myśli jest czasopismem internetowym poświęconym popularyzowaniu filozofii oraz jej związków z nauką i sztuką.  Machina Myśli skupia się przede wszystkim na prezentowaniu myśli współczesnej – najwięcej uwagi poświęcając takim nurtom jak poststrukturalizm, nowy materializm, posthumanizm czy psychoanaliza”.

Etap centralny (finał) XXIX Olimpiady Filozoficznej

Zawody etapu centralnego (finał) XXIX OF odbędą się 22.04.2017 w Warszawie

harmonogram eliminacji centralnych (finału) XXIX OFdo pobrania tutaj
mapka z zaznaczonym miejscem organizacji zawodówdo pobrania tutaj

Informacja przypominająca kryteria oceny zawodów finału OF – do pobrania tutaj

W dniu finału XXIX OF odbędą sie także eliminacje do Międzynarodowej Olimpiady Filozoficznej (MOF)

informacja dotycząca organizacji eliminacji do MOFdo pobrania tutaj

Konkurs Filozoficzny „W drodze ku mądrości” – Etap Finałowy (III stopnia)

Konkurs Filozoficzny „W drodze ku mądrości” 2016/2017
Etap Finałowy (III stopnia)
Informacje o organizacji finału – 
do pobrania tutaj

Eliminacje finałowe zgodnie z terminarzem konkursu odbędą się w sobotę 8 kwietnia 2017 r. w Gimnazjum nr 13 im. Stanisława Staszica w Warszawie, ul. Nowowiejska 37a. Eliminacje rozpoczną się o godz. 9.00. Ich zakończenie (ogłoszenie wyników) przewidywane jest na godz. 16.00.